Aktualności

Św. Małgorzata Maria Alacoque urodziła się w 1647 roku w Burgundii ( Francja). W wieku 8 lat została oddana na wychowanie klaryskom. Ze względu na zły stan zdrowia wróciła do domu i złożyła ślub rezygnacji z małżeństwa. W 1671 roku wstąpiła do klasztoru wizytek  w Burgundii.  Była mistyczką. Przez ponad półtora roku Pan Jezus w wielu objawieniach przedstawił jej swe Serce. Otrzymała orędzie i polecenie, by ustanowiono święto czczące Jego Najświętsze Serce oraz przystępowanie przez 9 miesięcy do pierwszopiątkowej Komunii świętej wynagradzające. W tych objawieniach Jezus powiedział o Sercu miłującym ludzi:

,, Oto Serce, które bardzo umiłowało ludzi, a w zamian otrzymuje wzgardę i zapomnienie.

Ty przynajmniej staraj się zadośćuczynić, na ile to będzie w twojej mocy, za ich niewdzięczność”.

W związku z otrzymanym orędziem i poleceniem, aby też ustanowiono święto czczące Jego Najświętsze Serce – Małgorzata doznała wielu przykrości i sprzeciwów. Nawet jej przełożona nie wierzyła w prawdziwość objawień. Dopiero w 1683 r., gdy wybrano nową przełożoną, Małgorzata mogła rozpocząć rozpowszechnianie Bożego przesłania. Od 1686 r. obchodziła święto Najświętszego Serca Jezusa i rozszerzyła je na inne klasztory sióstr wizytek. Z jej inicjatywy wybudowano w Paray-le-Monial kaplicę poświęconą Sercu Jezusa.

Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa został uznany oficjalnie w 1765 r. przez Klemensa XIII.

Małgorzata zmarła 17 października 1690 r. po 43 latach życia. Beatyfikował ją Pius IX w 1864 r., kanonizował Benedykt XV w 1920 r. Jest nazywana „świętą od Serca Jezusowego”.

Uroczystość Najświętszego Serca Jezusa obchodzi się w Kościele w piątek po oktawie Bożego Ciała.

Nabożeństwo czerwcowe w dni powszednie po Mszy Świętej.

Więcej o: V Synod Diecezji Tarnowskiej

Synodalne ABC

  1. Synod: co to jest?

„Kodeks prawa kanonicznego” w kanonie 460 definiuje w następujący sposób, czym jest synod diecezjalny: „Synod diecezjalny jest zebraniem wybranych kapłanów oraz innych wiernych Kościoła partykularnego, którzy dla dobra całej wspólnoty diecezjalnej świadczą pomoc biskupowi diecezjalnemu”.

– W kanonie należy zwrócić uwagę, że synod jest zgromadzeniem wybranych kapłanów i innych wiernych. Ta wybrana grupa tworzy synod. Nawiązuje więc do liturgicznej i wspólnotowej struktury Kościoła, którą ma się inspirować.

– Synod ma działać dla dobra całej diecezji, a więc wykluczony jest wszelki partykularyzm i szukanie jakichś wąsko pojętych dążeń. Pierwszą sprawą jest spojrzenie na całość Kościoła partykularnego, a następnie szukanie tego, co tej całości może służyć.

– Synod posiada charakter pomocniczy w stosunku do posługi biskupa diecezjalnego, dlatego też powinno się łączyć go wprost z misją i działalnością biskupa, mając na względzie specyfikę jego miejsca i zadań w Kościele.

Więcej „V Synod Diecezji Tarnowskiej”

Podaję ludziom naczynie z którym mają przychodzić po łaski do źródła miłosierdzia. Tym naczyniem jest ten obraz z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Przez obraz ten udzielać będę wiele łask dla dusz, a przeto niech ma przystęp wszelka dusza do niego.

Z „Dzienniczka” św. s. Faustyny

Więcej o: WIELKI POST 2017

Wielki Post to nowy początek, to droga prowadząca do bezpiecznego celu: Paschy Zmartwychwstania, zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. Okres ten zawsze kieruje ku nam stanowczą zachętę do nawrócenia: chrześcijanin jest wezwany, by powrócił do Boga „całym swym sercem” (Jl 2,12), aby nie zadowalał się życiem przeciętnym, ale wzrastał w przyjaźni z Panem. Jezus jest wiernym przyjacielem, który nas nigdy nie opuszcza, bo nawet kiedy grzeszymy, czeka cierpliwie na nasz powrót do Niego, a wraz z tym oczekiwaniem, ukazuje swoje pragnienie.  Wielki Post jest czasem sprzyjającym zintensyfikowaniu życia duchowego poprzez święte środki, jakie oferuje nam Kościół: post, modlitwę i jałmużnę. U podstaw wszystkiego jest Słowo Boże, do którego słuchania i bardziej pilnego rozważania jesteśmy w tym okresie zachęcani. Papież Franciszek.

Więcej „WIELKI POST 2017”

 

„Prawda z ziemi wyrosła”. Chrystus, który powiedział o sobie „Ja jestem prawdą”, narodził się z Dziewicy. „A sprawiedliwość z nieba się wychyliła”, bo ten, kto uwierzy w Narodzonego, dostępuje usprawiedliwienia nie z siebie, lecz od Boga. „Prawda z ziemi wyrosła”, albowiem „Słowo Ciałem się stało”; a „sprawiedliwość z nieba się wychyliła”, bo „każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępuje z góry”. 

Więcej „Uroczystość Narodzenia Pańskiego”

obraz-082
 Wznosimy nasze serca i nasze oczy ku Temu, który był, który jest i który przychodzi.

Więcej „Adwent”

Do góry