Aktualności

W następną niedzielę – 21. czerwca –  będzie kolejny, już siedemdziesiąty w historii Gorzkowa, Odpust Parafialny  ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.

W tym roku kazania wygłosi i będzie przewodniczył ks. mgr Dariusz Bugajski, kapelan szpitala w Bochni.

Nasza Matka Boża zaprasza.

Przygotowanie, dla wszystkich, którzy chcą.

LITANIA DO NIEPOKALANEGO SERCA NMP. (Do prywatnego odmawiania.)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Najświętsze Serce Maryi, – módl się za nami.
Najukochańsze Serce Córki Ojca niebieskiego,
Przebłogosławione Serce Matki Syna Bożego,
Wybrane Serce Oblubienicy Ducha Świętego,
Serce Maryi, Trójcy Przenajświętszej przybytku,
Przedziwne Serce Matki Stworzyciela,
Najmilsze Serce Matki Odkupiciela,
Serce Maryi, niepokalane,
Serce Maryi, łaski pełne,
Serce Maryi, najpodobniejsze do Serca Jezusowego,
Serce Maryi, stolico mądrości,
Serce Maryi, zwierciadło sprawiedliwości,
Serce Maryi, tronie miłosierdzia,
Serce Maryi, zbiorze wszelkiej świątobliwości,
Serce Maryi, Arko przymierza,
Serce Maryi, Bramo niebieska,
Serce Maryi, najchwalebniejsze,
Serce Maryi, najpotężniejsze,
Serce Maryi, najdobrotliwsze,
Serce Maryi, najwierniejsze,
Serce Maryi, najlitościwsze,
Serce Maryi, najłagodniejsze,
Serce Maryi, najczystsze i najniewinniejsze,
Serce Maryi, w pokorze niezgłębione,
Serce Maryi, najcierpliwsze,
Serce Maryi, wzorze panieńskiej skromności,
Serce Maryi, któreś pragnieniem świętym zbawienie przyspieszyło,
Serce Maryi, miłością Boga pałające,
Serce Maryi, mieczem boleści przeszyte,
Serce Maryi, przy śmierci Jezusa z żalu obumierające,
Serce Maryi, przy zmartwychwstaniu Jezusa radością ożywione,
Serce Maryi, przy wniebowstąpieniu Jezusa słodkością napełnione,
Serce Maryi, przy zesłaniu Ducha Świętego nową łask pełnością obdarowane,
Serce Maryi, światłości błądzących,
Serce Maryi, pociecho strapionych,
Serce Maryi, jedyna po Bogu grzesznych ucieczko,
Serce Maryi, nadziejo Tobie ufających,
Serce Maryi, obrono w pokusach,
Serce Maryi, zadatku obietnic Jezusowych,
Serce Maryi, ratunku konających,
Serce Maryi, które nikim nie gardzisz,
Serce Maryi, radości serc ludzkich,
Serce Maryi, wesele Aniołów i Świętych,
Serce Maryi, jasnością i chwałą w niebie ukoronowane,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K.: Święte i miłościwe Serce Maryi, Matki Bożej, módl się za nami!
W.: Aby i nasze serca zapłonęły Boską Miłością.

Módlmy się

Boże miłosierny, Ty napełniłeś Niepokalane Serce Maryi Panny dobrocią dla zbawienia grzeszników i dla pociechy utrapionych. Spraw, abyśmy prosząc o to Najsłodsze Serce o wstawiennictwo, otrzymali łaskę powstania z naszych grzechów i ratunek w każdej potrzebie.
W.: Amen.

 

Zważywszy na trwający wciąż stan epidemii i w trosce o zdrowie wiernych oraz duszpasterzy, zalecam ograniczenie procesji eucharystycznych  w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa do terenu wokół kościoła. Przygotowanie uroczystości i przebieg liturgii wymagają zachowania wszystkich zaleceń sanitarnych (dystans społeczny oraz zasłanianie nosa i ust).Proszę o realizację szczegółowych wytycznych z dnia 27 maja br. przygotowanych przez Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

 

                                               † Andrzej Jeż

                                             BISKUP TARNOWSKI

W związku z decyzją władz państwowych o zniesieniu limitu uczestników zgromadzeń religijnych w kościołach, serdecznie zapraszam wszystkich do uczestnictwa we Mszach św. i nabożeństwach, przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. W czasie, gdy boleśnie doświadczamy skutków pandemii, odpowiedzmy na zaproszenie Jezusa, który mówi: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28). Jednocześnie gorąco proszę duszpasterzy, aby dołożyli wszelkich starań, by świątynie były miejscami bezpiecznymi dla wiernych.

Ponadto z dniem 1 czerwca br. odwołuję udzieloną wcześniej ogólną dyspensę od obowiązku uczestnictwa w Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane.

Jednocześnie utrzymuję dyspensę dla:

  • osób w podeszłym wieku

  • osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura)

  • osób, które czują obawę przed zarażeniem COVID-19

Znoszę również wszelkie ograniczenia dotyczące celebrowania chrztów, pogrzebów, Mszy św. w kaplicach prywatnych, półpublicznych i publicznych mieszczących się w domach zakonnych oraz ograniczenia dotyczące posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.

Zachęcam do modlitwy o ustanie pandemii szczególnie przez wstawiennictwo św. Sebastiana i naszego świętego rodaka, Szymona z Lipnicy.

                                              † Andrzej Jeż

                                             BISKUP TARNOWSKI

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończy Święty Okres Wielkanocny. Wspominamy w niej zstąpienie Ducha Świętego na apostołów, początki Kościoła oraz jego posłanie do wszystkich ludów, narodów i języków. Jest to Uroczystość, która zachęca wszystkich, którzy przyjęli Bierzmowanie do wspomnienia i podziękowania za ten Sakrament. Jest też okazją i zachętą, aby prosić o pomoc Ducha Świętego i obiecać Mu mocniejszą współpracę z Jego darami i chryzmatami, aby mocniej zapragnąć z Jego pomocą wiarę mężnie wyznawać, bronić jej i według niej żyć.

W tym roku Bierzmowanie młodzieży klas ósmych było wyjątkowe i przejdzie do historii naszej wioski i Rektoratu. Było to pierwsze Bierzmowanie w naszym kościele. W czasie wizytacji kanonicznej w Środę Popielcową 20. lutego Ksiądz Biskup Stanisław Salaterski udzielił tego Sakramentu siedmiorgu naszym młodym Parafiankom i Parafianom.

Drodzy Młodzi przechodzicie do historii Gorzkowa, a wspólnota Rektoratu liczy, że nie zawiedziecie Ducha Świętego i Kościoła, tej jego małej cząstki, jaką stanowimy.

 

 

Przykry był widok pustego kościoła w czasie największych ograniczeń. Najbardziej dało się to odczuć w czasie Triduum Sacrum i Świąt Wielkanocnych. Teraz mamy możliwość liczniejszego uczestniczenia w niedzielnej Eucharystii. W każdą sobotę jest sprawowana Msza Święta z niedzieli. Biorąc w niej udział spełniamy obowiązek wynikający z trzeciego przykazania. Nawet w czasie, gdy w kościele mogło znajdować się 16 osób, na tej Mszy Świętej było dużo mniej. Rozumiem, że to nie to samo co niedziela, ale może warto skorzystać z tej okazji. Bardzo proszę, aby osoby, które będą w sobotę na Mszy Świętej z niedzieli dały szansę innym skorzystania z niedzielnej Eucharystii. W niedzielę można, tak jak dotąd skorzystać z transmisji telewizyjnych, czy internetowych.  W niedziele będą nadal trzy Msze Święte i będzie włączone nagłośnienie na parkingu. W kościele może być więcej osób. Bardzo proszę i w kościele i na parkingu zachować między sobą odległość dwóch metrów. To bardzo ważne. Nadal obowiązuje nakaz zakładania maseczek. Musimy się dostosować do zaleceń władz państwowych. Zapraszam na kończące się Nabożeństwo Majowe i Mszę Świętą o 17.oo. W niej też uczestniczyło mniej niż 16 osób.                                         Módlmy się, żebyśmy się nie przyzwyczaili do wirtualnego oglądania. To nie to samo co uczestniczenie.

 

Istnieje możliwość przyjmowania Komunii Świętej na rękę. Obowiązuje jednak kilka zasad:

  1. Ci, którzy chcę przyjąć komunię Świętą w ten sposób powinni podejść jako pierwsi do księdza udzielającego Komunii.

  2. Komunię Świętą należy spożyć przed odejściem od księdza. On musi widzieć, że Ciało Pańskie zostało przyjęte.

  3. Ponieważ pod każdą, nawet najmniejszą cząstką konsekrowanego chleba jest prawdziwie i rzeczywiście obecny Pan Jezus za swoim Bóstwem i Człowieczeństwem bardzo proszę popatrzeć na dłoń, czy nie ma tam nawet bardzo małych cząstek komunikanta. Jeżeli są, to jedyną możliwością jest lekko poślinić palec, zebrać taką cząsteczkę, czy cząsteczki i (chociaż to „brzydko” brzmi) oblizać palec.

 

Warto zobaczyć film o przyjmowaniu Komunii Świętej na rękę.

Jak przyjmować Komunię Świętą na rękę?

Począwszy od niedzieli we Mszy Świętej w naszym kościele będzie mogło uczestniczyć 16 osób. W niedziele będzie też wystawione na parkingu  przenośne nagłośnienie podłączone do stacjonarnego. Mam nadzieję, że będzie dobrze działać. Będzie też możliwość wzięcia krzeseł, ale bardzo proszę o ich odniesienie po Mszy Świętej.            Bardzo też proszę o zachowanie dwumetrowej odległości między sobą.

INTENCJE MSZALNE 11. -17. MAJ

Nabożeństwo Majowe o 18.oo, po nim Msza Święta.

Przypominam, że może w nich uczestniczyć tylko 10 osób.

Pierwszeństwo mają ci, którzy zamówili intencję Mszy Świętej.

Poniedziałek – śp. Roman Bochenek od chrześnicy P. Marii Władyga

Wtorek – śp. Roman Bochenek od rodziny P. Gancarczyków z Nieszkowic Małych

Środa – Stanisław, Stanisława Wojewoda ze wspomnieniem dzieci Krystyny i Jana

Czwartek – śp. Mieczysław Surowy od Katarzyny z chłopakiem

Piątek – śp. Zofia Kalisz w 5 r. śm., Józef mąż; Anna, Tomasz Madejski, córka Grażyna; Franciszka, Józef Barański

Sobota – śp. Czesława Mucha od P. Agnieszki Górka z rodziną

Niedziela

9.oo – Z Róży P. Heleny (Pierwszeństwo uczestnictwa mają panie z tej Róży)

11.oo – Z Róży P. Mariana (Pierwszeństwo uczestnictwa mają panowie z tej Róży)

17.oo w intencji Parafian

Do góry