Adwent

obraz-082
 Wznosimy nasze serca i nasze oczy ku Temu, który był, który jest i który przychodzi.

Rozpoczynamy dzisiaj drogę adwentową. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień, bo przychodzi nas nawiedzić z wysoka Chrystus Pan: Światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka; Słońce, które rozświetla ciemności; odblask chwały Ojca, który nie zna zachodu. Dzięki łasce przyjścia Jezusa, także my, którzy pozostawaliśmy w ciemności, teraz jesteśmy światłem Pana i możemy wyjść Mu na spotkanie z zapalonymi świecami. W tym świętym czasie Adwentu, pozostając w łączności z całym Kościołem, wychwalajmy Boga Ojca i Jego Syna, Jezusa Chrystusa, który do nas przychodzi, i zróbmy miejsce na Jego światłość w naszym życiu.