Jesteś tutaj:

Kategoria: Ogłoszenia

W tym tygodniu msze św. będę odprawiał nadal bez udziału wiernych.
Drzwi naszego kościoła są otwarte codziennie od 9.00 do 18.00. W korytarzu znajdują się baranki i świece wielkanocne do nabycia.
Gdyby ktoś chciał skorzystać ze spowiedzi przed świętami, niech zgodnie z dekretem ks. biskupa umówi się telefonicznie. Spowiedź  będzie w kancelarii z zachowaniem obowiązujących form ostrożności.
Intencje mszalne w tym tygodniu:
Poniedziałek – w intencji parafian o błogosławieństwo i umocnienie w czasie pandemii
Wtorek – Piątek- w pewnych intencjach
Sobota – śp. Franciszka Pamułę
Niedziela- w intencji parafian

Ks. dziekan informuje, że w Bazylice św. Mikołaja w Bochni nie ma dyżurów w konfesjonałach.

Zgodnie z dekretem ks. Biskupa Msze św. z udziałem  wiernych świeckich są odwołane !!!

Intencje Mszy św., które zostały przyjęte będą odprawione prywatnie.
Bardzo proszę o udział w nabożeństwach transmitowanych  za pośrednictwem masowych środków przekazu, tj. internetu, radia, telewizji.

DEKRET BISKUPA TARNOWSKIEGO W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII W POLSCE [24.03.2020]
W związku z wprowadzeniem nowych zasad bezpieczeństwa przez władze państwowe z dn. 24.03.2020 oraz Wskazaniami Prezydium KEP z dn. 21.03.2020 postanawiam:
1. Wszystkie Msze św. należy sprawować wyłącznie w kościołach parafialnych, kaplicach szpitalnych i domach zakonnych, z ewentualnym udziałem osób życia konsekrowanego lecz bez udziału wiernych świeckich i przy zamkniętych drzwiach. Należy zrezygnować z odprawiania dodatkowych Mszy św. i zarówno w niedziele, jak i w dni powszednie powrócić do tradycyjnego porządku ich celebrowania. Dopuszcza się koncelebrę.
2. Tam, gdzie to możliwe, niech duszpasterze zatroszczą się o transmisje Mszy św. z kościoła parafialnego, co pomoże umocnić jedność wiernych z parafią. Inne nabożeństwa – takie jak gorzkie żale, droga krzyżowa, różaniec itp. – mogą być celebrowane i transmitowane jedynie pod warunkiem, że odbywają się bez udziału wiernych. Nie powinno się archiwizować i udostępniać tych transmisji (za wyjątkiem głoszonego słowa Bożego), gdyż mają one sens jedynie w przekazie „na żywo”.
3. Tych, którzy pragną skorzystać z posługi sakramentalnej, proszę o telefoniczny kontakt z duszpasterzami. Jest ona nadal możliwa indywidualnie w kościołach i przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności.
4. W obecnej sytuacji w kościołach mogą przebywać wyłącznie kapłani i osoby życia konsekrowanego oraz ci, którzy indywidualnie korzystają z posługi sakramentalnej. Proszę, by kapłani i osoby życia konsekrowanego prywatnie adorowali Najświętszy Sakrament w kościołach, modląc się za parafian i o ustanie epidemii. Różaniec o godzinie 20.30 w kościołach powinni odmawiać wyłącznie duchowni, w grupie nie większej niż 5 osób. Osoby życia konsekrowanego proszę, by modlitwę tę odmawiały w swoich kaplicach domowych.
5. Ograniczam obrzędy pogrzebu wyłącznie do stacji przy grobie z udziałem najbliższej rodziny, w liczbie nie większej niż 5 osób. Jeśli okoliczności na to pozwalają, stację można poprzedzić procesją od bramy cmentarnej. W obecnej sytuacji nie ma również możliwości gromadzenia się na tradycyjnej wspólnotowej modlitwie różańcowej w gronie sąsiadów i znajomych w kościołach, kaplicach, a tym bardziej w domach. Pozostaje modlitwa rodzinna. Mszę żałobną z udziałem wiernych należy odprawić, gdy ustanie stan epidemii, po ustaleniu terminu z rodziną zmarłego. W dniu pogrzebu można celebrować jedynie Mszę św. żałobną bez udziału wiernych i ciała zmarłego.
6. Należy powstrzymać się od wynoszenia Najświętszego Sakramentu poza mury kościoła, za wyjątkiem zanoszenia Komunii św. w formie wiatyku.
7. Posługę osobom chorym i w podeszłym wieku ograniczam do przypadków niebezpieczeństwa śmierci, z zachowaniem wytycznych zawartych we Wskazaniach duszpasterskich po ogłoszeniu stanu epidemicznego w Polsce dla diecezji tarnowskiej z dn. 16.03.2020 w punktach 8-13. Przypominam, że przepisy państwowe wykluczają kontakt z osobami przechodzącymi kwarantannę, w związku z tym kapłani nie powinni się do nich udawać, za wyjątkiem niebezpieczeństwa śmierci. Zalecenia te dotyczą także kapelanów szpitali.
8. Przypominam o unikaniu wszelkich nadużyć związanych z sakramentem pokuty, jak np. nieuprawnione korzystanie z rozgrzeszenia ogólnego, które na terenie Polski możliwe jest tylko w niebezpieczeństwie śmierci oraz wobec penitentów innej narodowości, z którymi nie można się porozumieć z powodu braku znajomości języka. Nie ma również możliwości spowiedzi przez środki komunikacji elektronicznej (np. telefon, komunikator internetowy itp.).
9. Przypominam, że zawsze ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla uzyskania stanu łaski uświęcającej wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej” (KPK kan. 916).
10. W obecnej sytuacji należy otoczyć szczególną troską osoby starsze, samotne, niepełnosprawne oraz chore przebywające w swoich domach, zachowując wszelkie środki ostrożności. Pomoc ta powinna być udzielana jedynie przez osoby dorosłe.
11. Proszę duszpasterzy o szczególną dyspozycyjność dla wszystkich potrzebujących, wyrażoną nie tylko w ofiarnym odpowiadaniu na prośby o pomoc, lecz również w poszukiwaniu osób, które jej potrzebują zarówno w wymiarze duchowym, jak i materialnym. Jest to wyraz naszej pasterskiej troski o powierzonych nam wiernych.
12. Szczegółowe zasady dotyczące celebracji Wielkiego Tygodnia i Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego wraz z oktawą zostaną podane w osobnym dokumencie.
13. Przypominam wszystkim, których obowiązuje wprowadzenie w życie powyższego dekretu, że uwzględniając powagę sytuacji oraz naszą odpowiedzialność za wiernych, zgodnie z kan. 273 i 274 par. 2 KPK, osoby te powinny zrealizować wprowadzone zarządzenia bezwarunkowo, ze świadomością konsekwencji wynikających z prawa świeckiego i kościelnego.
14. Dekret wchodzi w życie z dniem 25.03.2020 i obowiązuje do odwołania.
Powyższe zarządzenia proszę przyjąć w duchu troski o zdrowie zarówno wiernych świeckich, jak i duszpasterzy. Musimy nauczyć się funkcjonować w nowej rzeczywistości szukając rozwiązań, które choć wydają się rygorystyczne, to jednak zapewnią nam bezpieczeństwo oraz pozwolą w przyszłości na swobodne sprawowanie posługi sakramentalnej.
W tym bardzo trudnym czasie dziękuję wszystkim duchownym, osobom życia konsekrowanego oraz wiernym świeckim za trwanie na modlitwie i przyjmowanie oraz wypełnianie dotychczasowych zarządzeń w duchu głębokiej wiary. Ogarniam moją modlitwą wszystkich diecezjan, a zwłaszcza osoby starsze, chore i samotne, oraz pracowników służby zdrowia i innych służ podejmujących ofiarną walkę z pandemią.
Z pasterskim błogosławieństwem
† Andrzej Jeż
BISKUP TARNOWSKI

W liturgii tygodnia – do soboty trwa tydzień Modlitw o jedność Chrześcijan.

Msze Święte:

– Poniedziałek o 16.oo.

– Wtorek – Wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy. Dzień Babci. Msza Święta o 17.oo.

– Środa – Nowenna do MB Nieustającej Pomocy o 17.oo i Msza Święta.  Dzień Dziadka.

– Czwartek –Msza Święta o 16.oo.

– Piątek – Wspomnienie św. Franciszka Salezego, bpa i doktora Kościoła – Msza Święta o 8.oo.

– Sobota – Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła.

O 14.oo Msza Święta z udzieleniem Sakramentu Chrztu.

Nie będzie Mszy Świętej wieczorem.

3.  Niedziela Zwykła. Światowy Dzień Chorych na Trąd i Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce.

Msze Święte o 9.oo i o 11.oo.

Dziękuję za posprzątanie kościoła i ofiarę na środki czystości. Proszę, aby dyżur przejęli Państwo: Iwona i Stefan Lekki; Joanna Lekka; Joanna, Łukasz lekki.

Czasopisma: Gość Niedzielny.

 Wizyta duszpasterska:

– Poniedziałek po Mszy Świętej rodziny od P. Jankowskich do P. Lekkich.

– Czwartek po Mszy Świętej – od P. Alojzy i Jana Łach do P. Wiesławy i Marka Maślanka.

– Piątek od 14.oo – od P. Marii i Andrzeja Wojewoda.

– Sobota od 15.oo – od P. Poznańskich do P. Mroczków.

– Niedziela od 14.oo – od P. Bożeny Ruczkowskiej do państwa Moniki i Jacka Woda.

Dziś Sakrament Pokuty od 14.oo do 15.oo.

W liturgii tygodnia:

– Poniedziałek – Roraty o 17.oo.

– Wtorek – Wigilia Bożego Narodzenia. Roraty o 8.oo.

Błogosławieństwo figurek Dzieciątka Jezus i szopek.

Zachowajmy tradycyjny post, a podczas wieczerzy wigilijnej pamiętajmy o odczytaniu Ewangelii o narodzeniu Pańskim, rodzinnej modlitwie, dzieleniu się opłatkiem  i śpiewie kolęd.

O 23.45 mała jutrznia adwentowa, Pasterka o północy.

Składka z Pasterki będzie przeznaczona na Fundusz Obrony Życia.

– Środa – Uroczystość Narodzenia Pańskiego.

Msze Święte o 9.oo i o 11.oo.

– Czwartek – Święto Św. Szczepana, pierwszego męczennika.

Msze Święte o 9.oo i o 11.oo. Na Mszach Świętych poświęcenie owsa.

Składka przeznaczona na Papieski Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie i Tarnowie.

Sprzątanie kościoła będzie jutro. Natomiast o posprzątanie w sobotę 28 grudnia proszę rodziny Państwa: Marii i Jana Kozik; Kazimiery i Franciszka Niedopad; Agnieszki Niedopad.

Do chorych w domach z Komunią Świętą pojadę w Wigilię po Mszy Świętej.

Czasopisma: Gość Niedzielny z obrzędami wieczerzy wigilijnej i listem Ojca Świętego Franciszka. Cena 10 zł.

Za śp. Mieczysława Surowego zostały zamówione Msze Święte od siostry P. Janiny  z mężem Edwardem i od P. Małgorzaty Skop z mężem i dziećmi.

Do góry