Chrzest

Powiększ obraz

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. Z Katechizmu Kościoła Katolickiego.

Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga… Nazywamy go darem, łaską, namaszczeniem, oświeceniem, szatą niezniszczalności, obmyciem odradzającym, pieczęcią i wszystkim, co może być najcenniejsze. Darem – ponieważ jest udzielany tym, którzy nic nie przynoszą; łaską – ponieważ jest dawany nawet tym, którzy zawinili; chrztem – ponieważ grzech zostaje pogrzebany w wodzie; namaszczeniem – ponieważ jest święty i królewski (a królów się namaszcza); oświeceniem – ponieważ jest jaśniejącym światłem; szatą – ponieważ zakrywa nasz wstyd; obmyciem – ponieważ oczyszcza; pieczęcią – ponieważ strzeże nas i jest znakiem panowania Boga.

św. Grzegorz z Nazjanzu

 

Dokumenty potrzebne do udzielenia sakramentu:
– akt urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego;
– dokładna data ślubu kościelnego;
– dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska i adresy zamieszkania);
– zaświadczenie o praktykowaniu wiary rodziców chrzestnych, jeśli mieszkają oni w innej parafii;