Dożynki parafialne

Przynosimy Panie dary ofiarne, a wraz z nimi składamy  własne dary swoich radości, smutków, osiągnięć i niepowodzeń. Przyjmij je i spraw, abyśmy, na co dzień umieli żyć Tobą i dla Ciebie.


Obraz 149

Zdjęcia w galerii.

Chleb – owoc ludzkiej pracy; symbol jedności Kościoła. Był czas gdy był on tylko mąką i wodą… był czas gdy rósł…. był czas gdy został wrzucony do pieca, by tam nabrać siły i stać się dobrym. Spraw Panie byśmy byli jak chleb, który nigdy się nie nudzi, nie brzydnie, a  z dnia na dzień smakuje coraz lepiej.  Spraw również  aby żadnej Polskiej rodzinie nie zabrakło codziennego chleba oraz podstawowych warunków do godnego życia.
Wino  – symbol cierpienia ale też uczty zbawienia; symbol Ducha Świętego.  Chrystus jest Winnym Krzewem, a my latoroślami. Przyjaźń zobowiązuje i domaga się także wierności. Spraw Panie, abyśmy napełnieni Twoim Duchem mieli siłę i odwagę, by mądrze stawiać opór złu, zawsze wybierając Ciebie i Twoją Ewangelię.
Owoce i warzywa symbol piękna i wdzięczności Bogu za cały świat, który Bóg z miłości stworzył dla człowieka, symbolizują także trud wzrastania w różnych warunkach, w których zakorzenienie w Chrystusa daje prawidłowy wzrost. 
Dar pieniężny przeznaczony na zakup Stacji Drogi Krzyżowej do Gorzkowskiej Świątyni jako wyraz troski o potrzeby wspólnoty Kościoła. Spraw Panie abyśmy zawsze byli otwarci na potrzeby naszych bliźnich, te materialne i duchowe, na potrzebę poświęcenia im czasu, potrzebę rozmowy i miłości.
 Kwiaty ich kolor daje radość, zapach daje świeżość, a obdarowany nimi człowiek czuje się szczęśliwy… Spraw Panie byśmy potrafili żyć radośnie, mieć zawsze świeżą wiarę i z Tobą w życiu codziennym być szczęśliwymi.
Na końcu przynosimy do ołtarza chleb i wino, które za chwilę staną się Ciałem i Krwią Pańską, są one symbolem powrotu stworzenia do Boga, Niech przyjęta Komunia święta zjednoczy nas z Chrystusem i pozwoli nam uczynić nasze życie świadectwem tego, że całkowicie należymy do Niego.