Duchowa Adopcja

Powiększ obraz

Duchowa Adopcja swój początek zawdzięcza objawieniom w Fatimie – jest odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy.

W 1987 roku trafiła do Polski, jej pierwszy ośrodek powstał w kościele Ojców Paulinów w Warszawie. Duchowa Adopcja to modlitewne zobowiązanie, konkretnej osoby, w intencji ocalenia zagrożonego życia dziecka – w łonie matki. Trwa ona dziewięć miesięcy, polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy (codziennej) w intencji dziecka i jego rodziców:

„Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.”

Istnieje możliwość dołączenia dodatkowych postanowień do Duchowej Adopcji, którymi mogą być – częsta Spowiedź i Komunia Święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Świętego, post, jałmużna, walka z nałogami etc. Oczywiście należy pamiętać o tym, aby postanowienia nie przekraczały naszych możliwości – były możliwe do zrealizowania.

Jeżeli zapomniało się o modlitwie przez kilka dni – o ten czas należy przedłużyć adopcję. Jeżeli jednak był to dłuższy czas (tydzień lub więcej) zachodzi wtedy konieczność ponowienia Duchowej Adopcji.

Adopcji tej może podjąć się każdy człowiek – z wyjątkiem dzieci, które powinny dokonywać jej pod okiem i kierunkiem rodziców bądź opiekunów.

W taki sposób możemy adoptować jedno dziecko (w danym czasie). Nie znamy tego dziecka, to Bóg je wybiera (płeć, narodowość) zapewne bierze też pod uwagę nasz zapał oraz potrzebę modlitewną w konkretnym przypadku.

Jeżeli już się zdecydowaliśmy na Duchową Adopcję, powinniśmy złożyć prywatne przyrzeczenie (powinniśmy to zrobić pod wizerunkiem Ukrzyżowanego lub Matki Najświętszej):

Tekst przyrzeczenia:

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, (ja, ………………..) postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia ……………….. w Święto / Uroczystość ……………….. biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. 

Postanawiam:
– odmówić codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego
– codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca
– przyjąć nadto (nieobowiązkowo) postanowienia: ……………………………..

adopcja1