Historia

  

1947 r.  Ks. profesor dr Stanisław Łach zakupił parcelę budowlaną od spadkobierców śp. Ks. Tomasza Bajdy.

1948 r.   Rozpoczęto budowę na podstawie planu inż. W. Ścigalskiego z Tarnowa.

1949 r.    Ks. bp Karol Pękala poświęcił kamień węgielny.

27.08.1950 r. Ks. prałat Władysław Kuc, proboszcz z Bochni poświęcił kaplicę. Pierwszą Mszę Świętą odprawił w niej o. prowincjał Jezuitów Władysław Lohn, były profesor Uniwersytetu Gregorianum w Rzymie. Wtedy też odbył się pierwszy odpust.

1953 r. – 1954 r.    Polichromię kaplicy wykonał A. Żmuda z Krakowa.

1960 r. – 1975 r.  Przy kaplicy pracowały Siostry Służebniczki Dębickie.

1976 r. – 2013 r.  Przy kaplicy pracowały Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi.

1.10.2013 r.  Ks. bp Andrzej Jeż erygował rektorat w Gorzkowie.