Małżeństwo

Powiększ obraz

Sakrament Małżeństwa jest to nierozerwalny związek ochrzczonych: mężczyzny i kobiety, których Chrystus uświęcai uzdalnia do spełniania obowiązków małżeńskich i rodzinnych.

Chrystus Zbawca ludzi i Oblubieniec Kościoła, umiłował Kościół i wydał zań siebie samego, aby również małżonkowie przez obopólne oddanie się sobie miłowali się wzajemnie w trwałej wierności. Dlatego osobny sakrament umacnia i jakby konsekruje małżonków chrześcijańskich do obowiązków i godności ich stanu. Małżonkowie  wypełniają mocą tego sakramentu swoje zadania małżeńskie i rodzinne.

Przeniknięci duchem Chrystusa, który przepaja całe ich życie wiarą, nadzieją i miłością, zbliżają się małżonkowie coraz bardziej do osiągnięcia własnej doskonałości i obopólnego uświęcenia, a tym samym do wspólnego uwielbienia Boga. Stąd dzieci, a nawet wszyscy pozostający w kręgu rodzinnym znajdą łatwiej drogę szlachetności, zbawienia i świętości, jeżeli przewodzić jej będzie przykład rodziców i modlitwa rodzinna. Małżonkowie zaś, ozdobieni godnością oraz zadaniem ojcostwa i macierzyństwa, wypełnią sumiennie obowiązki wychowania, zwłaszcza religijnego, które należy przede wszystkim do nich.

Na podstawie  konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes Soboru Watykańskiego II  (nr 48)

Dokumenty potrzebne do udzielenia sakramentu:
– aktualne tj. z datą do 3. miesięcy wstecz, metryki chrztu, dowody osobiste;
– ostatnie świadectwo katechizacji ze szkoły podstawowej i ponadpodstawowej;
– świadectwo bierzmowania;
– zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej;
– zaświadczenie z Urzędy Stanu Cywilnego   (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu cywilnego, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny;

Ramin rahiman for education week by jaclyn zubrzycki printer-friendly email best dissertation writing service dissertationowl.com/ article reprints comments googletag.