OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE- 24.01.2021r.

  1. Zgodnie z poleceniem ks. Biskupa Andrzeja Jeża od poniedziałku ks. Wiesław jedzie na 3- miesięczną rehabilitację.
  2. Ksiądz Biskup mianuje administratora parafii, ze wszystkimi sprawami proszę się zwracać do Niego.
  3. W sobotę 01.2021r. od godziny 14.00 Panie i Panowie z Rady Parafialnej zbiorą po domach zaległą składkę jesienną na ogrzewanie kościoła i utrzymanie parafii.
  4. Ponieważ Pani Gospodyni zrezygnowała z funkcji Kościelnej bardzo proszę, aby Rada Parafialna wybrała kogoś na Kościelnego.
  5. Proszę Radę Parafialną o wyznaczenie dalszej kolejki do sprzątania kościoła.
  6. Ksiądz Wiesław w Grobli będzie odprawiał Msze Święte za śp. Aleksandrę Jawień od uczestników pogrzebu.
  7. Ksiądz administrator jeśli będzie mógł odprawi Msze Święte w następujących intencjach:

Poniedziałek – śp. Czesław Poznański od chrześnika  Krzysztofa Ruczkowskiego;
Wtorek – śp. Aleksandra Jawień od P. Aliny Stawiarz;
Środa – śp. Maria, Józef  Skoczek w 12 rocznicę śmierci;
Czwartek – śp. Aleksandra Jawień od  Państwa Ścisłów;
Piątek – śp. Jarosław Zduleczny;
Sobota – śp. Helena, Stanisław Wcisło; Bronisław Krupa;
Niedziela
9.oo – śp. Agata Piotrowska od Elżbiety i Boguchwała z rodziną;
11.oo – śp. Zdzisław Szostek od rodzeństwa;