PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA MAJA

W odprawianiu pierwszych piątków miesiąca najważniejsze jest przyjęcie Komunii Świętej wynagradzającej. Nie jest konieczny udział we Mszy Świętej. Warto skorzystać z Sakramentu Pokuty.

Ponieważ w naszym kościele może być maksymalnie 10 osób proponuję następujące rozwiązanie:

  1. W piątek od 16.oo spowiedź dla dzieci klas 4 i 5. Po spowiedzi udzielę Komunii Świętej i dzieci pójdą do domu.

  2. Od 16.30 spowiedź dla dzieci klas 6 i 7. I podobnie po Komunii Świętej dzieci pójdą do domu.

  3. Od 17.oo młodzież kasy 8 i klas szkoły średniej. Przyjęcie Komunii Świętej i będzie można iść do domu.

  4. BARDZO WAŻNE: proszę rodziców, którzy mogą przyjść z dziećmi, aby zadali o wszystkie środki ostrożności – maseczki, dezynfekcja rąk, odległość 2 metrów między dziećmi.

(Gdyby było w kościele więcej niż 10 osób, to część wyspowiadanych dzieci zaczeka przed kościołem. Gdy wyjdą ci, którzy przyjęli Komunię będą mogli wejść, aby ją przyjąć.)

  1. Ponieważ dzieci, młodzież i wielu Parafian dawno już nie była w kościele, tym bardziej zapraszam i zachęcam do skorzystania z tej formy przeżycia pierwszego piątku.

  2. Sakrament Pokuty będzie sprawowany w kancelarii, przy zachowaniu obowiązujących środków ostrożności.

  3. W środę i czwartek będę spowiadał w kancelarii od 17.30. Również bardzo proszę o zachowanie liczby osób, które mogą być w kościele, czyli dziesięciu.

  4. Gdyby ktoś odprawiał 9 pierwszych piątków, nie był do Komunii w pierwszy piątek kwietnia i miał wyrzuty sumienia, to na mocy postanowienia Księdza Biskupa, ciągłość odprawiania zostaje zachowana, a odprawianie należy przedłużyć o jeden miesiąc.

  5. Nie będzie Komunii Świętej dla chorych w domach.

Wszystkich, którzy odczytali tą wiadomość proszę o przekazanie jej rodzinie, znajomym, sąsiadom.