Prośba

Ponieważ w najbliższą niedzielę Msze Święte są: o 9.oo w intencji Róży Pani Wandy, a o 11.oo w intencji Róży Pana Józefa, bardzo proszę, aby dać możliwość udziału w Mszy Świętej 10 członkiniom i 10 członkom tych Róż.

Na Nabożeństwie Majowym i Mszy Świętej wieczornej też może być tylko 10 osób.