Święcenia kapłańskie i Prymicje ks. Michała

 

27 maja 2017 r. ks. Michał Łukasik przyjął w Bazylice Katedralnej w Tarnowie święcenia kapłańskie z rąk Bpa Andrzeja Jeża. Następnego dnia odprawił Mszę Świętą Prymicyjną w Gorzkowie.